Đây là chị Ba

Chị ba được xem là bà trùm ở lĩnh vực phân phối sản phẩm. Chị ba không cần web, không cần “phây sờ búc”, Chị ba không cần “ma két ting on lai”. Chị ba vẫn thao túng được toàn bộ thị trường sản phẩm. Thi thoảng chị ba vẫn ra kho và chửi đổng khi mấy đứa nhân viên phì phèo thuốc mà không đóng hàng đi cho khách sỉ

Chị ba là do em bịa ra, nhưng chị ba vẫn là những ông bà trùm phân phối, chẳng bao giờ thấy mặt nhưng đủ quyền lực làm thị trường đảo điên.

Chị ba đâu cần làm website!

CHỊ BA: NHÀ BAO VIỆC, Lôi chị ba ra đây chi vậy mấy cưng?

LUMAHESS: Dạ để mọi người cùng ngẫm xíu xem thử vì sao không cần marketing online, không cần làm website mà chị ba vẫn bán được hàng và kinh doanh ổn định như vậy trong nhiều năm ạ.