Rất vui khi được bạn ghé thăm blog này, Sau quá trời lần đập đi xây lại, đập lại rồi xây đi thì mới hôm qua, mình lại vừa reset cái blog này một lần nữa. Vì mất đi định hướng và động lực xây Blog. Lúc bắt đầu thì viết chỉ là ghi lại những gì học hỏi trong ngày. Nhưng định hướng thay đổi khi ngôn xưng từ tôi, trở thành chúng ta. Mọi thứ lộn xộn và mất đi định hướng của chính blog. Nội dung rời rạc và thiếu liên kết.