Hé sờ lô – Hé sờ Li Ly

Tui muốn giàu có hơn, từ thể chất đến tinh thần. Đó là lý do tui luyện tập hằng ngày và cố gắng để trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Đây là nơi tui sẽ ghi lại các vấn đề tui cảm thấy, đang bị ngu hoặc phải hoàn thiện hơn. Các chủ đề có thể lung tung hơn, viết lan man hơn. Nhưng hơn hết. Chúng ta phải giàu trước khi ba mẹ chúng ta già đi, và con cái chúng ta lớn lên. 

Lét gâu.

 

Phần 1 – Sự chuẩn bị đến từ Nội Tại

ý chung là để chạy được 100m thì chúng ta sẽ cần đến sức mạnh của ý chí, thể chất và các công cụ hỗ trợ. Phần này mình dành riêng cho sức mạnh nội tại của Florentino. Nó theo dạng sưu tập và suy nghĩ nên cũng hơi lung tung và cũng hơi tào lao. Miễn nó dính tí xíu nào tới quá trình thành công thì tốt hơn.