Chiến thuật 27/30: Remarketing những người chưa hoàn tất thanh toán

Nếu bạn theo đủ các chiến thuật trước, bạn sẽ giảm được lượng người thoát trang thanh toán. Nhưng vẫn có những khách hàng thoát trang bằng thật. Có người ở thì sẽ có người đi.


Và vì rất nhiều lý do nữa, có thể họ đổi ý không thích mua hàng nữa. Hoặc cũng có thể họ muốn sau này mới mua hay tự nhiên họ muốn
– Nghĩ lại
– Hỏi ý vợ/ chồng
– Tìm hiểu đối thủ của bạn xem giá thế nào.

Tất cả đều là lý do hợp lý cả. Và thường thì mọi người rời đi với cái ý định là sau này sẽ quay lại mua sau.

Không may là bộ nhớ của con người thì dở hơi vô cùng. Nếu mọi người thoát trang thanh toán, họ thường cần một kích thích nào đó để nhắc nhở bộ não việc mua hàng.

Nếu sản phẩm của bạn là độc đáo hoặc không phải hàng thiết yếu thì nếu chỉ với hoạt động sinh hoạt thường ngày, khó có thể làm họ nhớ lại về việc thanh toán. Lúc này Remarketing có thể sẽ hữu dụng. Với những nền tảng quảng cáo như Google hay Facebook, bạn có thể hiển thị quảng cáo với những người chưa hoàn tất thanh toán.

Hoặc bạn cũng có thể gửi email đến những người này. Đây cũng là một cách rất hữu dụng với thị trường quốc tế.

Bằng cách Remarketing như thế này, khách hàng được nhắc nhở về ý định mua hàng bạn đầu và việc thanh toán.

————————-
Lý thuyết tham chiếu
– Bộ nhớ triển vọng • Prospective Memory (Marsh, Hicks, & Cook, 2005)

Nguồn tham khảo thêm
* Retargeting Shopping Cart Abandoners: How to Make Abandonment Part of the Purchase Funnel — ReTargeter
* Reduce Shopping Cart Abandonment With Retargeting — AdRoll
* How Peak Design Recovers 12% of Abandoned Carts With Email Remarketing — Mike Arsenault

[woovn_posts_related]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *