Chiến thuật 26/30: Bỏ toàn bộ link và điều hướng ra khỏi landing

Nếu trang Landing Page có chưa thanh điều hướng đến nhiều nội dung khác nhau (hoặc nhiều đường link trong trang thường sẽ khiến tỷ lệ chuyển đổi giảm

Khi khách hàng nhấp vào đường dẫn, họ sẽ rời khỏi trang mà họ đang xem. Khách hàng lúc này sẽ bắt đầu đào một cái hố sâu như hang thỏ, với những kích thích mới thu hút họ khám phá và điều này không may lại làm họ xao nhãng khỏi trang hiện tại. Có thể những khách hàng này sẽ quay lại trang lúc đầu mà họ đang xem, nhưng trong hầu hết trường hợp, họ bị cuốn đi xem những thứ khác lạ khác và sau cùng không thể lựa chọn, họ quyết định đóng hết các trang.

Hãy sử dụng insight này để cải thiện tình trạng không hoàn tất thanh toán của bạn.

Mỗi đường dẫn trên trang thanh toán là một mầm họa khiến khách hàng không hoàn tất thanh toán. Để làm cho phễu được thông suốt, hãy bỏ đi phần thanh điều hướng trang và cả những đường link không cần thiết.

Khi bỏ đi những kích thích cản trở việc mua hàng như vậy, bạn sẽ tăng được sự chú tâm của khách hàng – một yếu tố thiết yếu trong lý thuyết về Hành Vi Tự Điều Chỉnh. Khi chỉ có một mục tiêu duy nhất, ta sẽ làm nhiều thứ tập trung để đạt được điều đó.
Việc thanh toán cũng thế, để khách hàng chỉ tập trung vào trang thanh toán thôi và vì thế họ dễ hoàn tất quá trình thanh toán hơn.

—————————–
Lý thuyết tham chiếu
– Sự chú ý và Tự điều chỉnh • Intention and Self-Regulation (Shapiro & Schwartz, 2000

Nguồn tham khảo thêm
* Why You Should Enclose the Checkout Process — Econsultancy
* Should You Remove Navigation From Your Landing Pages? — Diana Urban
* What is An Enclosed Checkout And How Does It Help You Sell More? — We Make Websites

[woovn_posts_related]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *