Img 3549 fd19fa831f

Thuốc xoa bóp An Triệu

Mua ở đâu cũng được, mình seach thấy nhiều chổ có bán lắm.

Ngoài thời gian đánh cầu ra, thì những câu chuyện, những bài tập và những kiến thức hay mà các anh chia sẽ là những kinh nghiệm quý giá nhất. 

Mấy anh chỉ rằng Nên sử dụng loại thuốc xoa bóp này để khi mình đau do cơ thì sẽ có tác dụng tốt nhất. 

ĐỊA CHỈ CHỮA CƠ XƯƠNG KHỚP. 

  • Đối diện cứu hỏa bình thạnh có một công viên nhỏ, chạy vào đó và hỏi chổ chữa cơ xương khớp là ai cũng biết. 

Lưu lại để dành để khi nào cần.