5/25 phương pháp viết content ACCA

– Awareness: Nâng cao nhận thức về một vấn đề
– Comprehension: Tăng sự hiểu biết bằng cách giải thích
– Conviction: Tạo ra niềm tin để làm gì đó cho vấn đề này
– Action: Kêu gọi hành động

Mình thường dùng công thức này cho các bài viết dài dạng blog posts.

[woovn_posts_related]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *