3/25 phương pháp viết content FAB: FEATURE – ADVANTAGES – BENEFIT

– Feature: Tính năng (những gì SP hoặc bạn có thể làm)
– Advantage: Lợi thế (tại sao nó hữu ích)
– Benefit: Lợi ích (Sao nó dành cho họ)

VD: Bạn nhận được …. và các sản phẩm mang tới … để bạn có được…

Hoàn thành khóa học Tăng thu nhập nhờ viết lách để giúp bạn viết chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn hơn và kiếm được thù lao cao hơn.

[woovn_posts_related]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *