Nội công tâm pháp số 02: Đắc Toán Thiên2 min read

Nội công tâm pháp số 2

Đắc Toán Thiên.

Trích:

Binh pháp viết: “đa toán thắng, thiểu toán bất thắng, nhi huống vu vô toán hồ ? Do thử quan chi, thắng phụ kiến hĩ”.

Nghĩa:

Binh pháp viết rằng “tính toán thì thắng, không tính toán thì không thắng, sao lại bảo không tính toán? Vì thế mà nói, thắng là do thấy mà thôi”.

Là một nhà khởi nghiệp, điều trọng yếu chính là “Cái Thấy”, thấy chi tiết và thấy toàn cảnh. Năm ấy, Michael Dell trong ký túc xá Đại học Texas Austin với một bản kế hoạch kinh doanh viết tay vài trang và 1000 đô vay mẹ đã bắt đầu một sự nghiệp như thế.

Khởi nghiệp đơn giản là nấu lẩu. Một nồi lẩu của nghịch lý (Paradox Steamboat). Thành công trong khởi nghiệp là khả năng dung hòa nghịch lý. Và khả năng này chính là Cái Thấy, là khả năng Zoom in Zoom out bất cứ khi nào. Vừa chi tiết, vừa toàn cảnh, vừa tiết kiệm, vừa xông xênh, vừa bận bịu, vừa rảnh rang, vừa lắng nghe ý kiến đóng góp, vừa chém ra gió ra bão….

Đạo Phật có nói tới một cảnh giới mà hành giả có thể “vào ra ba cõi như chốn không người”. Đơn giản là vào ra tự tại không ràng buộc. Vậy cứ tạm so sánh một người khởi nghiệp là một hành giả tu hành. Và khi đạt được giác ngộ, họ có thể vào cõi “chi tiết” một lúc, rồi lại vào cõi “toàn cảnh” một lúc, tùy ý tự do tự tại.

Chúc các bạn đạt được Cái Thấy để tự do tự tại mà Khởi nghiệp. Thành công chỉ là hệ quả của sự giác ngộ mà thôi. Như Tôn Tử viết “Thắng là do Thấy mà thôi”.

Dr. David Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *