Nội Công bài số 03: Quyền Dư Thiên4 min read

Nội Công Tâm Pháp bài số 3: Quyền Dư Thiên

Trích:

Cận bất tất bỉ, viễn bất tất quai. Thử giai cổ nhân chi luận, hậu học chi quy, xá thử cải tác, vị chi hoặc tri. Thi viết: “mĩ bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung”.

Nghĩa là:

Quân cờ gần nhau thì không nên đặc quá, xa nhau thì không thể mỏng quá, những điều này là do các cao thủ chuyên nghiệp từ nhiều đời tổng kết, người mới học nên triệt để tuân theo. Ngoài ra còn có những thứ mới hơn thì cũng phải tìm hiểu để biết. Kinh Thi viết rằng: “Không có giai đoạn học tập cơ bản thì không bao giờ có khả năng thành tựu”.

Thế nên vì sao, tại nhóm này tôi lại không đưa lên một lúc tất cả các chiêu thức mưu kế mà lại phải truyền bá song song với nội công tâm pháp. Mục đích là để các anh chị em xây dựng cả cái tâm, cái hiểu trên nguyên tắc, đạo lý song song với luyện tập chiêu thức và ứng dụng. Thế nó mới ngấm được vào huyết mạch và dùng được lâu dài. Cùng với học tập, ta vẫn cùng nhau tìm cái mới, ứng dụng mới, góc nhìn mới để cùng tiến bộ.

Nhiều bạn vào pm hỏi tôi cả cách chống chiêu. Vậy thì đã hỏi vào cái phần cao hơn rồi. Cái đó gọi là Phản Chiêu, dạy ở mức độ cao cấp hơn của Chiến lược. Vì thấy những câu hỏi như thế, đành phải nói ra rõ hơn các phân cấp của việc học mưu lược nó như thế nào.

Tổng bộ chia làm 10 tầng hỏa hầu: 3 tầng cơ bản, 3 sơ cấp, 3 trung cấp và 1 cao cấp. Dùng để dạy ra tướng lĩnh. Tầng Cơ bản là dạy cho toàn quân. Sơ cấp là dạy cho tiểu tướng. Trung Cấp là dạy cho thượng tướng, Cao cấp là dạy cho Đại tướng. Tiểu tướng có thể nắm đám quân nhỏ, thượng tướng có thể nắm đám quân lớn, đại tướng có thể thống lĩnh đại quân.

Ngoài ra, khi lên tới mức cao cấp (tầng 10) thì các tướng cũng được phân chia ra làm 4 hướng theo xu hướng nội tại của mình.

  1. Ưng Tướng: (Eagle) Visionary Leader, thường sẽ vào vị trí CEO, GM, ED etc (Nhìn xa, trông rộng là sức mạnh)
  2. Hổ Tướng (Tiger) Operation Leader, thường sẽ vào vị trí COO, CFO, CIO etc. (Chi tiết, sắp xếp là sức mạnh)
  3. Xà Tướng (Snake) Negotiation Leader, thường sẽ lead M&A unit etc. (biến báo, linh hoạt là sức mạnh)
  4. Hồ Tướng (Fox) Deception Leader, thường là strategic advisor etc. (thật giả lẫn lộn, tầng tầng lớp lớp là sức mạnh)

Trước mắt ở thời điểm hiện tại, chúng ta hãy cùng học tập mức cơ bản nhé. Khi đã có đủ lượng thành viên và giai đoạn học tập cơ bản đã hoàn thành cho một số, các tầng tiếp theo sẽ được dạy “in house”, không public nữa. Chỉ có phần cơ bản được truyền bá phổ cập thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *