Nguyên tắc thứ hai: Năng Tiếp Nạp2 min read

Nguyên tắc thứ hai: Năng Tiếp Nạp

Yếu lĩnh:

“Năng tiếp nạp: lễ văn tương đãi, giao quan giả chúng”

Nghĩa là:

“Khả năng đối xử đúng mực với người khác: đối xử với người bằng sự kính trọng thì sẽ được chào đón rộng rãi và nâng cao công việc kinh doanh”

Cổ văn có câu: Tiếp nạp yếu ôn hòa, táo bạo tắc giao dịch thiểu. Nghĩa là: đối xử với người phải ôn hòa, nóng giận sẽ làm giảm thiểu giao dịch.

Trong nội công tâm pháp chương thứ 13 (Tạp thuyết thiên) có câu: Chấn liêm nhượng chi phong giả, quân tử dã. Khởi phẫn nộ chi sắc giả, tiểu nhân dã. Tức là, người mà luôn cố gắng khiêm tốn nhường nhịn thì là phong thái quân tử. Kẻ mà hơi tí nổi máu điên là phường tiểu nhân. Cũng là phù hợp với nguyên tắc số 2 này của Đào Chu Công Phạm Lãi.

Chữ tiếp trong tiếp nạp cũng là chữ tiếp trong nghênh tiếp là đón khách. Thái độ phục vụ khách hàng là một điểm quan trọng trong kinh doanh cần phải giữ ở mức cao nhất. Chữ tiếp cũng là trong tiếp thu, vậy cũng là biết rút kinh nghiệm để phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Năng tiếp nạp, nói thì phức tạp nhưng chẳng qua biết cách tăng cường các loại quan hệ sau:

1. Quan hệ khách hàng
2. Quan hệ với nhân viên
3. Quan hệ với cổ đông
4. Quan hệ với công chúng
5. Quan hệ với chính quyền
6. Quan hệ với truyền thông
7. Quan hệ với nhà phân phối/đại lý

Tóm lại, đệ tử Binh Gia Môn, gắng mà quan hệ thật nhiều, thật rộng, và thật sâu với càng nhiều người càng tốt nhá.

Và trước tiên, chúng ta phải quan hệ với nhau cái đã nhỉ. He he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *