Nguyên tắc thứ 10: Năng Tri Cơ4 min read

Nguyên tắc thứ 10: Năng Tri Cơ
Yếu lĩnh:
“Năng Tri Cơ: thụ trữ tùy thời, khả xứng minh triết”
nghĩa là:
“Kinh doanh khôn ngoan đòi hỏi khả năng bán và lưu kho vào đúng thời điểm”.
Năng Tri Cơ là nguyên tắc khó và sâu sắc nhất trong 12 nguyên tắc của Đào Chu Công, Sâu sắc bởi hai chữ “Tri” và “Cơ” là hai chữ rất khó, nhiều nghĩa, hàm chứa rất nhiều điều.
“Cơ” (机) là từ có cả nghĩa tích cực và tiêu cực.
Trong nghĩa tích cực, “cơ” là cơ hội, thời cơ, cơ năng, lương cơ (cơ hội vàng), cơ mưu, cơ xảo… Trong nghĩa tiêu cực, “cơ” là sấn cơ (lợi dụng), sát cơ (hàm chứa cơ hội giết), động cơ, nhưng tiêu cực nhất là trong nguy cơ (khả năng gặp nguy hiểm, khủng hoảng).
Để hiểu chữ cơ này, phải nắm được cả hai nửa, của cơ hội và hiểm nguy bởi vì trong cơ hội luôn hàm chứa hiểm nguy. Kẻ nào lao vào cơ hội mà không biết tính toán và nhìn nhận những hiểm nguy cạm bẫy hàm chứa trong cơ hội đó thì có ngày sập hầm. Kẻ nào chỉ nhìn hiểm nguy mà sợ hãi, không dám nắm bắt cơ hội thì cả đời chỉ có đói thối mồm ra mà thôi.
“Tri” (知) thường có nghĩa là Biết. Nhưng thế nào là Biết. Biết thường chỉ được nhìn thấy trên phương diện Hiểu Biết. Nhưng có lẽ như thế chưa đủ.
Tri hàm chứa trong Hiểu Biết là Tri Thức, ngoài ra còn có Minh Tri (biết sáng rõ), Cầu Tri (nỗ lực tìm tòi), Thấu Tri (hiểu rõ trong ngoài), Thục Tri (biết tới mức thuần thục)…. Như vậy Tri có nghĩa là biết, thuộc, hiểu, tường rõ ràng và sâu sắc nhằm tới hành động.
Như vậy, ba từ Năng Tri Cơ trong hàm nghĩa rộng nên được hiểu là: Khả năng hiểu tường tận cơ hội và hiểm nguy, nắm rõ động cơ và khả năng của đối thủ, nuôi dưỡng khả năng linh hoạt và thích nghi với sự biến đổi của môi trường kinh doanh. Nói ngắn gọn là Khả năng giật cờ và tìm bẫy (Seize opportunities and combat threats).
Để có được khả năng này, hành giả cần tu luyện 4 điều sau:
1. Luyện cho gan to (take the fucking risk): dám nắm cơ hội, dù biết cơ hội luôn đi kèm theo hiểm nguy. Đừng để chết, mắt trợn trừng, mồm lầm bầm “giá mà, giá mà”, “lẽ ra, lẽ ra”.
2. Luyện sống chủ động và linh hoạt (proactive and flexible)
3. Nghĩ và làm thoát khỏi định kiến. (When you think out of the box, that means you still have that box. So first, fuck the box). Tự do tự tại trong tư tưởng, đời sống sẽ dẫn tới sáng tạo vô biên, cơ mưu tuôn chảy không bao giờ cạn.
4. Luyện khả năng phản ứng đúng thời điểm (timing).
Nếu không thì điếu văn lúc chết sẽ từa tựa như sau:
Ông này do mẹ sinh ra
Lọt lòng ông khóc oa oa
Mỗi ngày ông một lớn tướng
Từ từ ông trở về già
Bây giờ ông hóa ra ma
Là lá la….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *