Chiêu thức thứ 25: Du Lương Hoán Trụ (Trộm Rường Thay Cột)3 min read

Trong đánh trận ngày xưa, quân đội được chia thành các đội theo Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó hai đội tiền quân và hậu quân được gọi là đội Thiên Hoành và đội Địa Trục là hai đội quan trọng nhất của toàn quân, quan trọng cho cả tấn công và phòng thủ. Hai đội này đều được dẫn bởi các tướng lĩnh mạnh nhất. Giả như thay hai viên tướng mạnh dẫn hai đội này bằng tướng yếu thì lực tấn công và phòng thủ của toàn quân đều giảm mạnh. Hai viên tướng này được coi là rường cột của toàn quân.

Yếu lĩnh của Trộm Rường Thay Cột: Tìm cách phá hoại cách địch vận hành, rút ra nguồn lực/sản phẩm trọng điểm và thay vào đó bằng loại chất lượng thấp khiến cho địch không thể vận hành tối ưu được.

Hãy thử lấy một ví dụ trong ngành bao bì. Có một loại hạt nhựa trong ngành bao bì là LDPE là một loại khá là khan hiếm. Lý do là loại này được sản xuất với công nghệ rất cũ từ đầu thế kỉ 20 dẫn tới ô nhiễm môi trường. Các công ty hóa chất lớn sản xuất loại này đều bị giới hạn vì quota môi trường có hạn và không thể sản xuất nhiều do sức ép từ các cơ quan quản lý môi trường. Mà LDPE thì lại rất cần cho loại bao bì màng co, thường được sử dụng để đóng các hộp sữa tươi và nhiều loại khác cần bao gói bên ngoài dưới nhóm sản phẩm trong cùng một bao bì. Trong các loại LDPE thì loại sản xuất dành cho màng co của công ty Dow Chemical là chất lượng nhất, một số công ty bao bì dùng quan hệ cá nhân đã có thể dành nhiều phần mua hơn và dẫn tới là chất lượng bao bì màng co của họ sản xuất bao giờ cũng tốt hơn các công ty khác. Vì có một sản phẩm quan trọng tốt, những công ty này có thể ép khách hàng phải mua nhiều sản phẩm bao bì khác thì mới chịu bán loại màng co này. Như vậy là tăng tính cạnh tranh vì các đối thủ của họ chỉ có thể có loại “rường cột” kém chất lượng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *