Chiêu thức thứ 17: Phao Bác Dẫn Ngọc (Ném Ngói Lấy Ngọc)4 min read

Tôn Tử viết: “Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi”

Nghĩa là: “Địch muốn lợi, dùng mồi dụ nó. Nó loạn, đập chết nó”

Dùng mồi dụ địch là một thủ đoạn được dùng nhiều trong binh pháp, màu sắc này có thể từng thấy trong các chiêu thức khác như Điệu Hổ Ly Sơn chẳng hạn. Tất nhiên trong Phao Bác Dẫn Ngọc tất phải có yếu tố khác biệt.

Yếu Lĩnh: cho người ta xem một điều long lanh, vẻ như có giá, khiến đối phương đưa ra một thứ thực sự có giá trị để mà đổi hoặc cướp.

Ứng dụng trong kinh doanh rất dễ nhìn thấy trong những hoạt động mang tính chất mồi nhử trong gọi vốn đầu tư. Ví dụ như gần đây làn sóng gọi vốn bằng phát hành tiền tệ số (ICO) đang rất là nóng. Gần như tuyệt đại đa số các các chiến dịch bán sớm (private sales) khi thực hiện đều sử dụng phương pháp “thưởng lớn nếu vào sớm”. Thực tế là mọi đầu tư vào ICO đều chỉ là đầu tư vào ý tưởng. Bản kế hoạch kinh doanh chỉ nằm trên giấy còn gần như chưa có gì được thực hiện cả. Một đồng tiền tệ số được phát hành ra còn cả một quãng đường trước khi có thể lên sàn giao dịch và có thể chuyển đổi, tăng giá trị. Giá trị sẽ tăng càng nhiều nếu đội ngũ càng thực hiện được dự án nhanh và tốt thật.

Bài toán của ICO rất thú vị, hàm chứa mâu thuẫn gà và trứng, cái nào có trước. Một đội ngũ phát hành ICO chẳng có tiền để biến ý tưởng thành hiện thực, bèn phải nghĩ ra cách để có tiền trước, đó là phát hành sớm. Thế nhưng chẳng ai đi gào lên là không có tiền, đưa tiền đây rồi mới làm cả. Chiến lược marketing phải vẽ ra để nhìn thấy màu sắc lấp lánh, long lanh, bao gồm tất cả những giải thích, quy trình, sách trắng, rồi đội ngũ những nhà tư vấn giàu kinh nghiệm vv và vv, chỉ với mục đích thu được vốn ở giai đoạn bán sớm. Khi có tiền thu được từ giai đoạn này rồi, mới đem tiền đó đi làm các công tác phục vụ cho ICO toàn cầu rất là tốn kém và lúc ấy mới là thu phần vốn đủ để phát triển dự án.

Điều này không phải chỉ áp dụng cho gọi vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn đúng với cả một quốc gia. Singapore là một quốc gia rất giỏi dùng trò Phao Bác Dẫn Ngọc. Bằng cách giảm thuế, miễn thuế dài hạn cho các doanh nghiệp lớn mà Singapore đã kéo được những đại công ty như Exxon Mobile, Dow Chemical, Dupont, BASF …. và hàng ngàn doanh nghiệp đa quốc gia tới xây dựng và phát triển tại quốc đảo này. Chính phủ thu lại bằng rất nhiều điều khác, trong đó quan trọng nhất là trí tuệ con người. Hàng vạn doanh nghiệp lớn tới Singapore mang tới nhiều bằng sáng chế phát minh, tạo ra vô vàn công ăn việc làm, giúp đào tạo thế hệ con người Singapore năng động và có khả năng đứng ngang với các quốc gia phát triển. Đánh đổi thuế (chỉ là ngói) lấy nguồn vốn con người (là ngọc) chính là mục đích chính của các nhà lãnh đạo đất nước này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *