Chiêu thứ 7: Vô Trung Sinh Hữu1 min read

Chiêu thứ 7: Vô Trung Sinh Hữu
Yếu Chỉ:

Tạo ra một ý tưởng giả trong tâm tưởng của đối thủ, và làm đối thủ tin vào điều đó như một sự thật, để chúng nghĩ ta có cái mà ta hoàn toàn không có. Bằng cách đó, ta đạt được những lợi thế và sự bảo đảm mà lẽ ra ta không thể có.

Thực sự không dám đưa ra ví dụ vì không dám múa rìu qua mắt thợ. Quanh ta có quá nhiều đại cao thủ món này chẳng hạn như vụ 1 tỷ đô đầu tư vào FaceCar. Có điều thằng ấy vô học, nó nói độ 50 triệu thôi thì có khi lừa xong.

(Bài này là hẳn một chuyên đề ở Trung Cấp nên không thể viết qua quít ở đây)

Vì chiêu này viết rất ngắn nên trong tuần này sẽ quay lại bổ sung cho Tấn Hỏa Đả Kiếp và Dương Đông Kích Tây theo yêu cầu của các bạn muốn có một bài rõ ràng hơn đối với hai kế này. Đồng thời chậm nhịp lại vì nhiều bạn phán ánh là tốc độ nhanh quá, nắm không kịp yếu lĩnh và ứng dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *