Chiêu thứ 6: Dương Đông Kích Tây3 min read

Chiêu thứ 6: Dương Đông Kích Tây:
Yếu lĩnh:
“Khi địch trong trạng thái nghi ngờ, địch sẽ không thể nào thẩm định tình huống một cách rõ ràng được. Ta tung tin đồn thất thiệt về kế sách của ta, nhằm làm địch tập trung nguồn lực phòng thủ vào một phía, và do đó để lộ phía khác yếu hơn để ta tấn công”.
“Thanh” hay “Dương” đều chỉ ý hô hoán, bộc lộ ra ở một phía để gây chú ý rồi thầm kín mà đánh ở nơi khác.
Tất cả những học trò đã từng được giao luận về chủ đề này đều có cái hiểu nhầm mà vì cái hiểu nhầm ấy mà không thể nào nhìn ra sự khác biệt rõ ràng với các kế khác.
Vinh Nguyen đã chỉ ra được sự khác biệt so với Man Thiên Quá Hải. Trong Man Thiên Quá Hải, ta có đủ sức mạnh và điều kiện để tạo ra cả một môi trường giả, mạnh hơn nhiều so với Dương Đông Kích Tây khi chỉ có thể tạo ra được một số hành động giả, âm thanh giả mà thôi.
Ngoài ra cần phải phân biệt sự khác với mấy kế sau:
– Tá Đao Sát Nhân (có mượn, có đao)
– Vô Trung Sinh Hữu (thiên về tâm, không phải động)
– Thụ Thượng Khai Hoa (hữu trung sinh hữu)
Ứng dụng rõ ràng nhất về Dương Đông Kích Tây chính là tạo tin đồn để làm việc.
Tỷ phú Lee Ka-shing (Lý Gia Thành) là bậc thầy Dương Đông Kích Tây. Con hàng này chuyên phao tin đồn để kích giá bất động sản và cổ phiếu xong rồi bán tống ra một lượng bất động sản hoặc cổ phiếu đang mất giá mà hắn cầm. Mấy trò này, bây giờ Việt Nam cũng giỏi lắm.
99% các kĩ thuật chi tiết của Dương Đông Kích Tây sẽ là liên quan tới việc tạo tin đồn. Đôi khi tin đồn là giả, đôi khi tin đồn là sự thật bị giấu kín, khi đem ra ngoài ánh sáng sẽ làm cho địch rối loạn, mất tập trung, để rồi nhân cơ hội mà đánh vào một số điểm khác mà gặt lấy lợi lạc khi địch còn đang bối rối với các tin đồn đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *