Chiêu thứ 20: Hỗn Thủy Mạc Ngư (Nước đục mò cá)3 min read

Yếu lĩnh:

“Khi địch hỗn loạn, mất phương hướng chính là lúc tìm sơ hở, khống chế và lấy đi lợi ích mà địch hoàn toàn không biết”

Nước trong thì khó bắt cá. Khó ở chỗ thò tay xuống là cá thấy mà chạy. Nước đục thì dễ bắt dù là bằng tay không.

Chiêu thứ 20 này khi xuất chiêu thường được dùng cùng các chiêu số khác như số 6 Sấn Hỏa Đả Kiếp, số 12 Thuận Thủ Khiên Dương để tối ưu hóa lợi ích đạt được.

Hiểu được yếu lĩnh của chiêu số 20 này thì phải nhìn từ hai hướng. Một là mình đừng có rơi vào nước đục để mà bị bắt. Hai là làm cho địch luôn rơi vào nước đục, như thế mới dễ bắt nó.

Ứng dụng trong quản trị có mấy 7 thùng bùn có thể dùng (cho địch) và có thể tránh (cho mình) như sau:

1. Nội quy và quy trình mù mờ
2. Kênh truyền thông lệch lạc
3. Cơ chế tự phê yếu kém
4. Thông điệp và tín hiệu mâu thuẫn
5. Thưởng phạt bất minh
6. Hứa suông thề hão
7. Chảy máu nhân tài

Một khía cạnh khác của Hỗn Thủy Mạc Ngư là tận dụng thời loạn mà cá kiếm. Hôm trước có viết bài Lục Tặc rồi. Chẳng qua là để chuẩn bị cho chiêu này thôi. Biết là thời thế đang loạn vì sáu giặc kia thì đây chẳng phải là cơ hội trời cho để mà mò sao? Warren Buffet nói: Hãy sợ hãi khi thiên hạ tham lam, hãy tham lam khi thiên hạ sợ hãi.

Thử nhìn quanh xem có đáng kinh hãi không?

Khi nhìn vào đồ ăn, không biết sạch hay bẩn. Vậy thì hãy làm đồ sạch mà bán.

Khi nhìn vào giáo dục, ngành sư phạm không ai muốn học, thanh thiếu niên xuống cấp, tệ nạn. Vậy thì hãy cung cấp các sản phẩm giáo dục đẳng cấp đi.

Khi nhìn tài chính, ngân hàng chỉ là tiệm cầm đồ lớn. Vậy thì hãy nghĩ ra các giải pháp tài chính mới mẻ đi.

Khi nhìn con người, nhà nhà đa cấp, người người lừa đảo. Vậy thì xây dựng niềm tin và tình thân đi.

Thế nên có người nói. Đừng đi tới đó. Ở đó toàn quỷ. Tôi nói. Không. Ở đó có cơ hội của Chúa. (Matthew 9: 35-38)

Ông Phọt ổng bảo muốn tu thành phải ở đây. Vì ở đây nó thối khắm bùn lầy, nên có chất liệu để trồng sen. Chứ lên mặt đá hoa cương sáng bóng thì chẳng thể trồng được bất cứ gì.

Vậy nên,

Mò, mò nữa, mò mãi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *