Về sự kỹ luật1 min read

Có người hỏi về việc dậy sớm có thành công hay không?. Phải kỹ luật thì mới thành công.

Cái khác biệt nó đến từ mục đích, Chúng ta dậy sớm nhưng không biết dậy để làm gì thì chúng ta phải chấp nhận việc mệt mõi, uể oải trong cả ngày.

Một ai đó thành công, mục tiêu không phải là dậy sớm. Mà là họ không muốn ngủ nữa.

Họ dậy để làm một cái gì đó thúc đẩy bản thân họ.

Nếu động lực đó đủ lớn thì họ sẽ vượt qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *