[E-Gui] 1- Patten 3 nốt trên một dây đàn2 min read

Lúc trước có vô tình xem được video: Vì sao không nên luyện tập patten 3 nốt này vì nó không giúp chúng ta nhớ. Nó chỉ là một thói quen được luyện tập thường xuyên. Không sử dụng đến não. Nhưng thầy mình bảo tập, mình tập theo chớ cũng chẳng ý kiến gì nhiều.

Mình chả giỏi đến trình độ đó để biết đúng hay sai. Mà nếu có sai thì có sao đâu, cũng là quá trình tập của mình thôi mà.

Patten 3 nốt trên một dây đàn

3 notes per string all patterns guitarendeavor e1479781606480

Quy luật nè:

1- Nhớ từng patten và root note.

2- Di chuyển root note tương ứng. Ví dụ patten 1 = F. Di chuyển lên ngăn 3 sẽ là G.

3- Đảo từng cặp theo vị trí. R – A3 – A2 – A4 –> tiếp tục đến hết và ngược lại.

Tham khảo thêm nếu bài viết này quá sơ sài

  • https://www.justinguitar.com/modules/major-scale-3nps
  • https://www.justinguitar.com/guitar-lessons/caged-vs-3-notes-per-string-3nps-scale-systems-sc-987

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *