Làm gì cũng phải nghe bằng hai tai1 min read

Trong một lần nói chuyện cùng với những người lớn tuổi hơn, Tự nhiên nghe được câu này và muốn ghi lại ngay lập tức. Nội dung bài viết chưa có, nhưng xin phép note lại để mai mốt viết tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *