Mua bán đàn guitar cũ thì liên hệ ai?1 min read

Các anh giới thiệu, chớ mình chưa có gặp anh này bao giờ. Lưu lại để nhớ, khi nào cần thì xài.

https://www.facebook.com/hoansd

— Anh nói mua đàn mà chưa biết thì bị người ta bùa là bình thường. Thôi thì trong các mối quan hệ, quen được ai uy tín thì giới thiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *