Dây guitar acoustic nên chọn dây nào?1 min read

Sau khá nhiều sai lầm vì quan niệm dây đàn nào cũng như nhau, Dẫn đến hậu quả nhãn tiền là mua nhầm một số loại dây đàn quá cứng. Bấm đau tay thấy mợ luôn. Hoặc một số sợi dây mau sét quá nên phải thay liên tục. Thỉnh thoảng nó đứt cái pặt một cái là lại xót tiền mua dây.

Elixir 16027 phosphor bronze phu lop nanoweb 550x550 1

Một anh chỉ mình nên sử dụng dây Elixir này, Lưu ý kích thước dây nên chọn đó là số 11 đầu tiên.

Mình cũng chưa mua thử nên cũng chưa biết như thế nào?, Note lại để nhớ trước mai mốt dò lại sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *