Hệ thống hóa1 min read

Nó ngồi đó và suy nghĩ về mục tiêu của cái blog này. Đây là một nơi để ghi chú lại những trải nghiệm bản thân. Nhưng liệu rằng bớt thời gian để viết mà không mong muốn một kết quả gì liệu rằng nên hay không?. Thời gian qua đi blog này sẽ tốt hơn hay chỉ định hình ban đầu là một nhật ký hằng ngày.

Ừ, chắc phải hệ thống hóa nó lại.

Vì 1 topic sẽ có nhiều chủ đề, và trong rất nhiều chủ đề đó sẽ là một số các bài tập, thử nghiệm, kết quả.

Ngoài ra, nó còn là thử thách nữa.

rứa hen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *