Thử thách mới1 min read

Hãy ghi lại, tường thuật lại, và viết lại tất cả những gì diễn ra trong ngày.

tự nhũ, Đi lễ nhà thờ nghe cha giảng, hay hoặc chưa ngấm được vô người thì cũng là một khoảng thời gian của riêng bản thân ta với những cảm nhận mới. Sao hỏng ghi lại.

Hay cũng được, dỡ cũng chả sao. Quan trọng vẫn là tập lưu lại những cảm nhận mới của cuộc sống.

Nếu chuyên nghiệp hơn thì nó là content creater tức là sáng tạo nội dung. À mà cũng không đúng. Chính xác hơn đó là ghi lại, tường thuật lại và luyện tập nó bằng việc viết nó ra.

Thử nghen.

Tuần suất thực hiện: theo ngày.

Số lượng: Không giới hạn, miễn là không ảnh hưởng đến công việc hằng ngày.

Vấn đề : không giới hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *