Bài tập cầu Lông T82 min read

Tiếp tục trong chuỗi bài tập cầu lông tháng 7, Tháng 8 này lòi ra một vấn đề về chi phí đó là tiền sân khi tháng này sân tăng tiền mỗi giờ đánh. Nó trở thành một khoản để suy nghĩ. Nếu thu cao quá thì mất lòng và thu thấp quá thì mình bù nhiều cũng tội.

— Cách quản lý nhóm chơi cầu lông

Một số bài tập của tháng.

  • Cố gắng cải thiện phản xạ của bản thân bằng việc đánh vào tường.
  • nâng lực cổ tay bằng cách tập xoay tay.
  • Chắc phải nhờ con gái hỗ trợ để luyện tập các cú ve trái vốn là điểm yếu trước giờ.
    • tưởng tượng/ con gái sẽ tung cầu lên cao ở phía tay trái
    • mình sẽ tập ve cầu qua lưới.
    • chắc phải sắm thêm cái lưới cầu lông. để seach thử mắc hay rẻ.
  • luyện tập và thử nghiệm cách phông cầu hai nhịp. Để cố gắng khiến đối thủ lật xe bò.

22-8 Update

Làm thế nào khi đối thủ ép đồng đội đánh yếu hơn ???

Làm thế nào để tạo đường cầu nhanh để tạo thế chủ động

Làm thế nào để khai thác tối đa sức mạnh của đồng đội

Làm thế nào để hạn chế sức mạnh của đối thủ.
Chiến thuật nào để tấn công ngay trong thời gian đầu.

Hoàn thiện kỹ thuật cá nhân như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *