Xàm 11 min read

Dạo này a cũng hay suy nghĩ về mảng bên đó.

Đại ý như sau:

— Đổ khách về website /fanpage / zalo mà không chăm sóc được hay là không kết nối được thêm thông tin thì sẽ như nước đổ đầu vịt thôi à.

— Kết nối thì có thể là tặng quà, thêm voucher mà cái đó thì sale nào cũng có. Mà cho nhiều hơn thì ảnh hưởng đến chi phí.

nên thứ duy nhất mà mình cho được đó là thông tin

— Mà thông tin dự án thì ai cũng có.

— Thông tin khác thì nếu có là thế mạnh, nếu ko có thì tìm hướng khác.

— Kiến thức đầu tư / tài chính hay rủi ro ..

— Marketing Du kích có thể bằng kiến thức phong thủy hoặc cái gì đó là thế mạnh bản thân.

— Ít nhất phải lôi kéo họ về từ 2-3 lần thì đó mới là hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *