Sắp xếp và dọn dẹp1 min read

Ooi lạy thần. Xử lý đống data tồn đọng từ cách đây 2-3 năm. Quá nhiều rác không được xử lý nên cũng hình dung được vì sao mình lại làm việc không hiệu quả.
bắt tay làm nào.

NHỮNG DỮ LIỆU SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN.

Mình đang làm việc trên 3 máy tính ở nhà / công ty và máy xách tay. Cái khó nhất đó là việc chia sẻ dữ liệu để đồng nhất công việc hằng ngày. Các thư mục ở các máy cũng phải giống nhau, vì cơ bản, mỗi lần làm việc mà phải đi tìm dữ liệu thì khó chịu lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *