Làm một cái gì đó khác đi1 min read

“Anh ta là kẻ chăn cừu, mình là người đốn củi, mải mê nói chuyện với anh ta, cừu của anh ta no rồi, vậy còn củi của mình thì sao?”

Công việc của bạn hiện tại là chăn cừu hay đốn củi.

Ngồi lướt tóp tóp thấy mọi người lên đó live, hát hò, chơi game các kiểu nhưng VẪN RA TIỀN. Còn mình cày thấy mợ vẫn thấy tiền đi ra.

Để có thể chăn cừu, chúng ta cần phải có một con cừu đã. Để dành tiền mua cừu thì phải xem qua bài này kế hoạch phân bổ tài sản.

Nếu công việc hiện tại của bạn đang là một người đốn củi, Hãy cố gắng tạo ra giá trị cần thiết, đừng để những suy nghĩ hiện tại làm chậm tốc độ của bạn. Người khác có kế hoạch của cuộc đời họ. Đừng nhìn vào kế hoạch của người khác và ước mơ nữa. Hãy hành động thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *