Nghe nhìn và đoán1 min read

Trò chuyện nhiều hơn với ba mẹ để đoán thêm những ẩn ý từ trong cách diễn đạt.

Ba Mẹ hay sử dụng các câu từ, Dù không có ẩn ý, nhưng nó không chứa các ý chính và ý thực tế. Nó được bảo bọc trong nhiều hoàn cảnh với không gian thời gian khác nhau.

Ví dụ: Miệng thì nói kệ tụi nó, lớn rồi tụi nó có cuộc sống riêng của tụi nó. Nhưng ở phía sau vẫn là sự lo lắng, quan tâm nhưng KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐÚNG nên dẫn đến việc sử dụng các câu nói bên trên để che đi sự quan tâm đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *