Sai thì sửa1 min read

Theo mindset của bản thân, một công ty vận hành theo các liên kết bánh răng để thúc đẩy toàn bộ quá trình của công ty hoạt động một cách ổn định và lâu dài.

Images

Nhưng quan điểm kinh doanh (có /hoặc không) đa phần sẽ xây dựng từ một người nổi bật nhất và quyết định toàn quyền.

Đúng đó là điểm then chốt vì toàn bộ hệ thống tối ưu theo quy trình hoạt động của một người.

Chưa đủ vì đó lại là rào cản lớn cho những người còn lại.

— Nên hay không nên.

Vẫn là nên vì cần thêm một cá tính, một điểm khác biệt của toàn bộ công ty.

Nhưng nhược điểm lại là rào cản vô hình cho những nhân viên sale khác.

Cách thay đổi: Đó là phải đủ mạnh để chứng minh rằng mình đủ sức thay đổi toàn hệ thống,.

Đã đến lúc phải thay đổi

Cái giá phải trả

Đâu là vấn đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *