Bội số babilon hay độ tổi ba mẹ1 min read

Số 12 là bội số babilon.

Từ 1-12 là một quy trình, như bé gái có kinh vào 12 tuổi. từ 1-60 là tính 12, sau 60 tính bước nhảy bằng 10

Sau 60 phải mua bảo hiểm.

Khám định kỳ 4 tháng tầm soát bụng -> các bện nan y từ 1 đến 1,2cm có khả năng chữa khỏi từ sớm.

Siêu âm.

Tháng 11 cuối năm.

Các giai đoạn

65 – Trung Thọ.

65-75 Thượng Thọ.

85-95 Đại Thọ.

100 Thiên Thọ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *