Chiến thuật cầu lông 11 min read

Tập trung vào người yếu nhất nếu như bạn muốn thắng. Và cố gắng để đồng đội hiểu ý. 2 đánh một thì thể nào cũng thắng được thôi.

Lưu ý 1: Để ép được người yếu thì cần 2-4 quả câù đầu tiên để tìm hiểu điểm yếu của đối thủ. Sau đó tập trung khai thác người yếu hơn.

Bạn sẽ thắng nếu đối thủ di chuyển không hợp lý, Cũng là một cách để làm người đánh mạnh hơn cảm giác chán và dần mất đi cảm giác cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *