Các câu hỏi trước khi đọc một cuốn sách3 min read

Đọc thành công không chỉ đơn giản là quá trình kỹ thuật “giải mã” văn bản. Hơn thế, nó là quá trình thấu nhập một cách chủ động. Đọc và chọn lọc để có thể phản biện giúp chúng ta suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn và có thể áp dụng một cách chính xác.

 • Điều quan trọng nhất bạn nhớ về cuốn sách là gì?
 • Thông điệp chính của cuốn sách là gì?
 • Những ý tưởng trong cuốn sách liên quan đến điều gì?
 • Điều gì có thể khiến bạn chưa hài lòng về cuốn sách này?
 • Cuốn sách này đã làm được gì cho mình?
 • Điều này có ý nghĩa hay không?
 • Thông tin này có đúng, có liên quan gì với những cái mình đã biết?
 • Người viết đã nói gì về …?
 • Người viết có mục đích gì về …?
 • Tôi vẫn cần biết thêm về …?
 • Tạm dừng và suy nghĩ về những gì đang được thảo luận
 • Chia nhỏ văn bản thành các phần nhỏ hơn
 • Tìm hiểu thêm về những vấn đề mà bạn chưa nắm được hoặc không hiểu về nó
 • Tự xây dựng bản tóm tắt ngắn gọn về những gì bạn đọc được
 • Thảo luận các vấn đề trong phần này với ai đó

“Vì sao ông quan tâm đến chủ đề này?”

“Thông điệp ông muốn gửi đến người đọc là gì?”

“Ông có thể làm cho thông điệp ấy ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng hơn không?”

 • Tựa đề cuốn sách gợi ý cho tôi nội dung gì về câu chuyện?
 • Đây là câu chuyện có thật hay tưởng tượng?
 • Tại sao tôi lại đọc cuốn sách này?
 • Những điều tôi đã biết về… là gì?
 • Tôi có thể đưa ra những dự đoán nào?
 • Tôi hiểu được gì từ những điều vừa đọc?
 • Ý chính của cuốn sách là gì?
 • Bức ảnh nào mà tác giả vẽ nên trong đầu tôi?
 • Tôi có cần đọc lại lần nữa để hiểu hơn về cuốn sách không?
 • Sau đó, đọc lại văn bản, đặt những câu hỏi dưới đây sau khi bạn đọc xong:
 • Dự đoán nào của tôi là đúng? Thông tin nào từ văn bản nói với tôi rằng tôi đã đúng?
 • Những ý chính là gì?
 • Tôi có liên hệ nào với văn bản? Làm thế nào tôi cảm nhận được nó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *