Làm plan marketing phần 12 min read

Lúc trước lên mạng seach các kiểu và bê nguyên các giáo trình marketing vô luôn :D/ Nghĩ lại nó quế gì đâu. Trước giờ toàn làm theo sếp chỉ, biết cái chi về cái plan này đâu. Giờ thì phải tự mần.

Khi làm planning mức chi cho marketing là một % cố định nhưng mà ví dụ giai đoạn đầu cần nhiều thì lấy bớt từ các giai đoạn sau

Tùy theo giai đoạn phát triển mà chia tỉ lệ khác nhau. Ở đây mình tạm chốt mức 20% cho các dự án khởi đầu.

1aaa
Làm plan marketing

Mấy tháng đầu thì ước tính thôi nhé, còn sau đó target 10% mỗi tháng thuật ngữ nó là month-over-month (M-o-M). Có số liệu cụ thể rồi thì phân tích đối thủ, giá bán rồi cách chơi sao cho phù hợp thôi.

Trước làm theo kiểu con buôn, bán sao thì bán. Cuối cùng tưởng lời nhưng lại lỗ nặng vì các chi phí phát sinh quá lớn. Nên có trước số liệu này. Tui tự tin hẵn. Chi tiêu thế nào nhìn vào file là biết liền. Lời lỗ các thứ tính hết thì không sót được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *