Lập di chúc cho bản thân2 min read

Cũng đã tới lúc tui nhìn nhận lại cuộc sống này, nếu không còn tui nữa.

Nếu lỡ đùng một cái tui mất đi, gia đình tui ai sẽ lo nhỉ. Hôm bữa đọc bài báo, thấy có nội dung là nếu tiền để trong tài khoản mà hỏng ai lấy thì nó sẽ nằm ở đó hoài luôn. Hoặc là phải giấy tờ các kiểu con đà điểu.

Vậy thôi, soạn sẵn một cái từ bây giờ luôn đi.

Để làm động lực phấn đấu.

Tui cũng nghĩ, để bắt đầu làm giàu, chúng ta cần suy nghĩ khi chúng ta mất đi, chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ ra sao, mình sẽ muốn mất đi như thế nào?. Người nào sẽ ở cạnh mình lúc mình sẽ mất đi. Con cái mình sẽ ra sao, rồi tùm lum tà la.

Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì ố là la. Chúng ta có bài tiếp theo để xử lý các suy nghĩ tiêu cực.

Còn nếu nghĩ theo hướng tích cực thì mình cùng đùa giỡn với nó nào.

Một số ý tưởng thử nghen:

  • viết 1 đoạn văn về lúc mình mất đi.
  • vẽ một bức hình lúc mình gần ngủm.
  • Lúc đó tài sản của mình gồm những gì nhỉ
    • Tiền bạc ư.
    • Hay là tình cảm.
  • Lúc đó mình ở đâu, bệnh viện hay ở nhà. (đưa về nhà là chắc chắn tèo rồi.) nhà mình sẽ như thế nào? rộng ra sao, có vườn rau và ao cá hay không?
  • Chúng ta sẽ dặn dò gì cho con cháu (trong trường hợp sống dai quá), phải nghĩ vài câu đạo lý cho nguy hiểm đề phòng lúc đó chớ.
  • … nhiều mà.

Chắc tạm dừng ở đây để chúng ta tiếp tục làm giàu nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *