Tâm tính1 min read

Trích one piece chương 1062
Punk 06, Yohwa(Ham muốn).

Punk 05, Atlas(Bạo lực).

Punk 04, Pythagoras(Tri thức).

Punk 03, Edison(Cảm xúc).

Punk 02, Lilith(Ác quỷ).

Punk 01, Shaka(Đúng đắn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *