Mục tiêu1 min read

Muốn đi học nâng cao cầu lông. Nhưng một người anh có chia sẽ như sau:
Nếu muốn đi học, hãy đi 2 người để hiểu rõ hơn về bài tập. 1 người không thể học được các bước di chuyển của đánh đôi. Còn nếu đi học một mình, tập di chuyển 1 mình thì vào đánh đôi cũng khác.

Nên mục tiêu chung, phải được rèn luyện từ 2 người (trở lên). Và rèn luyện để cùng đạt được mục đích.

Sự cố sức của một người không có ý nghĩa gì trong tập thể khi không xây dựng được mục tiêu chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *