Nhảy gap1 min read

GAP là gì? ai chơi forex hay chứng khoáng thì không cần giải thích nữa he, Hoặc ai thuộc team Flatsome (themes wordpress) cũng sẽ thường xuyên sử dụng GAP trong thiết kế giao diện của mình. Hiểu cơ bản, GAP là khoảng trống tồn tại giữa 2 vị trí.

Bất ngờ hơn, nó không chịu ràng buộc bởi tất cả các điểm lệnh, hoặc các tác nhân nào cả.

Nội dung bài viết này cũng vậy:

Nếu bạn ném một viên đá vào bức tường, -> LỰC NÉM KHÔNG ĐỦ, viên đã sẽ dội ngược lại.

NẾU LỰC NÉM MẠNH HƠN SỰ CHỊU ĐỰNG của bức tường, viên đá sẽ xuyên qua bức tường.

Nhảy gap cũng tương tự.

Nếu bạn đang yếu: bạn sẽ thụt lùi.

Nếu bạn nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ tiến lên.

bạn đang làm gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *