Thời gian1 min read

Tiết kiệm chi phí quảng cáo, nhưng không mang lại kết quả thì:

  • vừa mất thời gian.
  • vừa mất tiền.

Dù số tiền chi cho phần quảng cáo được giảm, nhưng không mang lại hiệu quả, thì đánh giá chung chúng ta đang lãng phí thời gian của riêng mình.

Vậy giờ phải làm sao?

Xem qua bài này trước he quản trị thời gian, sau đó chia nhỏ thời gian ra như sau:

  • thời gian cho bản thân
  • cho gia đình (2 cái này riêng he)
  • cho công việc

Rồi chúng ta sẽ sắp xếp lại bằng trái tim hoặc công cụ (chưa viết).

sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng, và nhớ chia thời gian giải trí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *