Phi lí trí1 min read

Mình thích bạn đó vì a.b,c,d.

Mình thích một đồ vật nào đó vì lí do a,b,c,d. Rồi khi có được đồ vật đó rồi thì mình lại chán. Tìm cho mình một đồ vật khác.

Mình thích một công việc nào đó, để rồi mình bỏ công việc đó vì a,b,c,d.

Rất nhiều lý do, các lý do đều rất hợp lý và thuyết phục. Tuy nhiên.

Có khi nào bạn thích một ai đó / một cái gì đó / một sở thích nào đó, mà chẳng có lí do gì cả.

ử chắc đó là yêu đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *