Cái cây1 min read

Bài viết lấy ví dụ về truyền dẫn tin và cách xử lý thông tin.

Trong thời đại hiện nay, công nghệ thông tin phát triển nên tin tức được lan truyền rất nhanh chóng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chúng ta đã biết được tin tức từ nữa bên kia của thế giới.

Tuy nhiên việc lan nhanh, rộng dẫn đến thông tin truyền tải chưa đúng, và chưa đủ. Một nữa sự thật thì chưa phải là sự thật. Nên làm thế nào để hiểu đúng, hiểu đủ hơn về các truyền đạt thông tin.

Lá phải đưa thông tin về nhánh, nhánh gởi đến cành, cành đến thân rồi thân sẽ xử lí.

Một nhánh khác là rể truyền tin cho gốc, rồi mới dẫn đến cây.

Trong công việc cũng vậy, Nhân viên phải trao đổi với trưởng bộ phận, trưởng bộ phận lên quản lý. Nếu quy trình như vậy bao giờ cũng sẽ dễ kiểm soát và dễ dàng tối ưu hơn he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *