Sự tập trung1 min read

Nhớ hồi trước đi học giáo lý thêm sức, Thầy phó tế có dạy, Khi đang đi lễ, con để đầu óc của mình đi lung tung ngoài thánh lễ thì lúc đó quỷ dữ đang xâm chiếm con người của con. Ngăn cản con đến với chúa.

Sau này mới biết, đó là vấn đề của sự tập trung.

Tập trung làm một việc gì đó cho đến thành công. Không bị phân tâm hay xao nhãng bởi các vấn đề khác.

Thiền định cũng là một phương pháp hiệu quả để luyện tập cho sự tập trung của bản thân. Mình biết mình đang đi đâu và chỉ việc bước đi, từng bước, từng bước một.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *