Tập trung vào điều quan trọng1 min read

Nói nhiều thành nói dai, nói dai thành nói dại. Nên tình cờ đọc được bài viết này của chị Vân, note lại để bạn mình cùng đọc.
Kỹ năng tập trung vào điều quan trọng

  • Tại đây, lúc này, trong cuộc này, mục tiêu tôi cần đạt được là gì?
  • Chuyện người ta đang nói, đang bàn, đang cãi có liên quan đến chủ đề mục tiêu của tôi không?
  • Nếu có, facilitate – tạo điều kiện cho nó đi đúng hướng và tạo ra giải pháp, lời giải, kết quả theo mục tiêu đề ra.
  • Nếu không, cắt lời, stop cái luồn tranh cãi hay chuyến bay về vô định lại, lùa nhau về lại điều quan trọng cần tập trung và giải cho đúng bài toán

Link gốc: https://www.nguyenphivan.com/post/k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-t%E1%BA%ADp-trung-v%C3%A0o-%C4%91i%E1%BB%81u-quan-tr%E1%BB%8Dng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *