Ghi chú về catalogue2 min read

Phát triển sỉ, cần một công cụ để giao tiếp.

Lựa chọn đó là catalogue.

Các thông tin cần thiết

 • Giá (sử dụng giá trị có thể tận dụng. Viết cho nguy hiểm vậy thôi chứ đại ý là giá này có thể sử dụng trong các trường hợp):
  • Giá niêm yết.
  • Giá bán thực tế.
  • Giá chiết khấu cho đối tác cấp 1. (phía mình là thầu và thợ hoặc giá công trình).
  • Giá bán buôn.
  • Cuối cùng là giá gốc.

Mấy cái này có lợi là:

Có giá để cửa hàng dễ bán. Dễ báo giá cho khách thầu khi nhân viên mới không nắm được giá bán.

Ví dụ cụ thể: em bán giá sale 55%. Đối với cửa hàng báo giá chiết khấu 60%

 • Hình ảnh. (cần sử dụng đủ ảnh trong format của catalogue)
  • Lựa chọn 1 sản phẩm cần 4 hình và 1 sơ đồ thiết kế. (CỦA MÌNH).
  • Ảnh cần có nhiều màu sắc (yêu cầu kỹ thuật lúc chụp ảnh.)
   • Cái kỹ thuật này có nhiều cái phiền là: Chụp ảnh nằm ngang, dọc tùm lum. Ngồi edit lại theo format là hình vuông có nhiều cái bị hụt. nên lưu ý.
   • Ảnh cần chụp theo hướng nhìn nào.
 • Thông tin đăng tải.
  • Vì muốn tiết kiệm nên lựa chọn phương án 1 catalogue cho nhiều đối tượng sử dụng. (B2B và B2C). Nên bị giới hạn một số thông tin bao gồm:
   • Địa chỉ (Không được để – tránh bị cửa hàng tố là cướp khách).
   • Số điện thoại (như trên).

Mấy cái khác từ từ viết. Kiếm tiền đã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *