copy paste hay cut paste1 min read

Mẹo nhỏ:
Dù với bất kỳ file, dữ liệu nào nên sử dụng copy paste để lưu. Khi mọi thông tin đã ổn thì mới tiến hành xóa các dữ liệu cũ đi.

Nguyên nhân:
Cut paste là thao tác nhanh, không phải thêm bất kỳ thao tác nào nữa. Tuy nhiên khi có vấn đề nào đó phát sinh, Chúng ta không có dữ liệu gốc để sữa chữa, thay thế. Dẫn đến tình trạng lỗi.

Nó chả có gì quan trọng

uhm, cho đến khi bạn đi quay 1 chương trình sự kiện, nhằm tiết kiệm thời gian, bạn ctrl+x vào máy, sau đó đi ngủ. Đến sáng thì phát hiện thẻ nhớ bị lỗi, phải format toàn bộ mới sử dụng được. Dữ liệu thì không coppy được vì thẻ tới 32GB, giờ phải làm sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *