Time1 min read

Nó thèm làm mọi thứ một cách bài bản và chuẩn chỉnh. Các thông tin liền mạch tạo sự liên kết từng dữ liệu một. Từ website, youtube, facebook hoạt động mà mỗi bộ phận là một mắc xích quan trọng gắn kết với nhau.

Nhưng một mình không ôm đồm hết được.

Hnay phải chạy, phải nhắm cái đích doanh số trước để mà chạy, mọi thứ sẽ để lại phía sau.

Có nhiều việc biết là chưa đúng, chưa đủ, chưa hoàn thiện.

Nhưng kệ thôi.

Mục tiêu 1 tỉ rưỡi 1 tháng he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *