Mô tả sản phẩm1 min read

Mỗi ngành hàng và từng lĩnh vực đều có những nội dung và cách truyền tải riêng. Trong bài viết này tập trung nhiều nhất ở phần liệt kê các lĩnh vực để mỗi người có thể lựa chọn và sử dụng trong việc nhắc nhở trong lúc viết bài. Đôi lúc mình quên, nên tạo cái format này để dễ nhớ.

Khoảng giá
Thương hiệu
Đánh giá
Hình dáng
Màu sắc
Kích thước
Loại vòi
Loại chân
Đặc trưng
Phong cách
– Hiện đại
– Đương đại
– Truyền thống
– Đơn Giản
Chất liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *