Format2 min read

Mình có nhỏ em làm biên tập viên, nhỏ đó nói công việc của nó đại ý là “Soạn sẵn các ý tưởng, lời nói và định hướng nhân vật theo một kiểu nào đó để tạo được Spotlight“. Spotlight  được hiểu tạm là vấn đề nổi bật nhất, được nhiều người quan tâm nhất (định nghĩa chi tiết cứ google bạn nhé).

Hôm qua chỉnh sửa lại định dạng website bán hàng trong hoạch định 100 ngày bán hàng. Tự nhiên thấy rắc rối phết, Mình muốn chèn thêm nhiều thông tin, nhưng các định dạng của mỗi sản phẩm khác nhau, có rất nhiều quy chuẩn nên cần phải xử lý đến kỹ thuật. Để xử lí TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH, mình viết bài này.

à trước khi đi tiếp, khoe thêm cái clip của Vũ Cát Tường về động lực và kỹ luật, nó chi phối khá nhiều quyết định của mình trong công việc.

Các Format mình đang quan tâm:

  • Công việc phải hoàn thành hằng ngày.
  • Format đăng bài trên web.
  • Quảng cáo Adword.
  • Quảng cáo Facebook.
  • Rèn luyện bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *