Động lực và kỹ luật1 min read

Vũ Cát Tường phát hiện ra bản thân cần có những kỷ luật để ép mình vào khuôn khổ. Có một câu nói mà chủ nhân của “Inner Me” rất tâm đắc: “Discipline can bring to places where motivation cannot”. (Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không làm được).

“Động viên có thể làm chúng ta hưng phấn

Nhưng

Kỷ luật mới làm chúng ta thành công”

Đôi khi nước nóng 99 độ thì cần 1 độ để sôi mà thôi.

Tốt hơn mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *