Sửa lỗi Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục trong WooCommerce2 min read

Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục là lỗi phát sinh khi mình nâng cấp wordpress, nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số 100 ngày làm con buôn của mình. DO KHÁCH KHÔNG ĐẶT HÀNG ĐƯỢC. Chính vì vậy nên bạn cần kiểm tra và test web của mình liên tục nghen.

Lỗi này chỉ phát sinh khi bạn tùy biến các form trong phần thanh toán của woocomerce, Đôi khi là copy code dẫn đến các form bị trống (đặc biệt là phần địa chỉ 1 hoặc địa chỉ 2). Nên thành ra dính lỗi ngay.

Về cách sửa lỗi “Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục”.

Bước 1: Vào quản trị và chọn Woocomerce Sau đó chọn cài đặt và tab giao hàng.

Bước 2: Bước 2: Tại 2 mục Khu vực giao hàng và Loại hình Giao hàng, lần lượt xóa hết các cấu hình trong 2 mục này

1

Bước 3: Mục Tùy chọn giao hàng, thiết lập như dưới đây:

2

Sau đó các bác chọn lưu lại nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *